+ 48 71 321 00 92

Doktor Paweł Stępień ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Po zakończeniu studiów stomatologicznych rozpoczął specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu. Egzamin specjalizacyjny zdał w 2010 roku.

 

Po uzyskaniu dyplomu specjalisty, otworzył przewód doktorski w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obronił pracę doktorską pt. „ Retrospektywna ocena wyników leczenia złamań oczodołów u pacjentów leczonych w klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2009-2011”. Pracując w Klinice na stanowisku starszego asystenta wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii jamy ustnej oraz realizuje się jako nauczyciel akademicki.

 

Podchodząc z pasją do swojej pracy Pan doktor stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, a także konferencjach z dziedziny chirurgii.

 

W swojej codziennej pracy Pan doktor kieruje się ogromnym poczuciem humoru, jest miły i otwarty. Chętnie zawsze tłumaczy pacjentom jak będzie przebiegał zabieg, oraz przekazuje dokładne instrukcje odnośnie postępowania po zabiegu.

 

Doktor Paweł Stępień przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej oraz implantologii, współpracuje z lekarzami stomatologami różnej specjalności w tym ortodontami, periodontologiami, endodontamii i protetykami dla potrzeb których wykonuje między innymi takie zabiegi jak: usuwanie zębów zatrzymanych, odsłonięcia zębów do celów ortodontycznych, plastykę wędzidełek warg i języka, usuwanie zmian guzowatych z błon śluzowych, plastykę i regenerację kości wyrostka zębodołowego.

 

 

 

Autor i współautor publikacji – Prace wygłoszone na konferencjach krajowych i Międzynarodowych:

 


Marzena Dominiak, Anna Zaremba, Katarzyna Skośkiewicz, Ewa Pyka,
Paweł Stępień.: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu zębów zatrzymanych – opis przypadków
Dent.Med.Probl. 2002 Vol.39 no.2; s.323-329

 


Mona Stohr, Jan Wnukiewicz,
Paweł Stępień, Olga Parulska.: PCNA i Ki-67 jako markery oceny odbudowy nabłonka błony śluzowej jamy ustnej wokół wszczepów
Implantoprotetyka 2007 T.8 nr 1-2; s.70

 


VII Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI [Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej - European Associacion of Dental Implantology. Mikołajki, 17-19 maja 2007.
Paweł Stępień, Paweł Ziemski, Olga Parulska, J. Pustułka.: Połączenia ustno-zatokowe - leczenie ambulatoryjne

 


Referat wygłoszony na konferencji:
W:IV. Česko-Polsko-Slovenske Trilateralni Sympozium Maxilofacialni Chirurgie. Roznov pod Radhostem, 20-22. zari 2007; s.26-27.
Jan Nienartowicz,
Paweł Stępień, M. Ossowska.: Sposoby leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego we wrocławskiej Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

 


Referat wygłoszony na konferencji:
W:IV. Česko-Polsko-Slovenske Trilateralni Sympozium Maxilofacialni Chirurgie. Roznov pod Radhostem, 20-22. zari 2007; s.22J. Pustułka, Paweł Ziemski, Olga Parulska,
Paweł Stępień.: Wczesne i odległe powikłania w leczeniu połączeń ustno-zatokowych
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Polska Chirurgia Szczękowo-Twarzowa - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?". Zamek Książ k/Wałbrzycha, 27-29 wrzesień 2007 r.,


Przedstawienie prezentacji w formie plakatowej.Olga Parulska, Jan Wnukiewicz,
Paweł Stępień, J. Pustułka.: Złamania w zakresie twarzoczaszki w populacji Dolnego Śląska leczonych stacjonarnie w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu w latach 2002-2006
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Polska Chirurgia Szczękowo-Twarzowa - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?". Zamek Książ k/Wałbrzycha, 27-29 wrzesień 2007 r., streszczenia plakatów na Kongres

 


J. Pustułka, Paweł Ziemski, Józef Komorski,
Paweł Stępień.: Analiza częstotliwości występowania połączenia ustno-zatokowego z uwzględnieniem miejsca przeprowadzenia zabiegu
W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008, s.32 poz.17

 


Paweł Stępień
, Jan Wnukiewicz : O możliwościach zastosowania biotworzyw w odbudowie i przyśpieszeniu gojenia kości
W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r,s.48 poz.36
Wygłoszony na konferencji.

 


Olga Parulska,
Paweł Stępień, Maciej Dobrzyński.: Retrospektywna ocena przyczyn złamań kości twarzo - czaszki w populacji Dolnego Śląska leczonych stacjonarnie w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu w latach 2002-2006
W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r., s.44 poz.29

 


Paweł Stępień
, Jan Wnukiewicz, Andrzej Komorski, , Jan Nienartowicz.: Treatment of monostic fibrous dysplasie a 14-years clinical observation - case report
W:1st Congress of Biomedicine in Oro-Maxillofacial Area; 6.th Trilateral Slovak-Czech-Poland Meeting; Meeting of the Slovak Society of Dental Surgents; Slovak-Ukraine Meeting. Košice, East Slovakia, 8.-10.10.2009. Abstracts; s.39

 


Referat wygłoszony na konferencji.
Olga Parulska, Andrzej Komorski, Jan Nienartowicz,
Paweł Stępień, Maciej Dobrzyński.: Epidemiologiczna ocena złamań kości twarzoczaszki w populacji Dolnego Śląska w latach 2002-2006

 


Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.412 poz.137.CS/P-89
XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r.

 


Mona Stohr, Jan Wnukiewicz,
Paweł Stępień, Olga Parulska.: PCNA i Ki-67 jako markery oceny odbudowy nabłonka błony śluzowej jamy ustnej wokół wszczepów
Implantoprotetyka 2009 T.10 nr 2; s.21-23. Publikacja.
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000


Paweł Stępień
, Józef Komorski, Ja Nienartowicz, Jan Wnukiewicz,.: Treatment of patients with TMJ ankylosis presentation of clinical cases
W:7th Trilaterial Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery; 1st National Congress of Czech Association for Maxillofacial Surgery. Prague, 1-2nd October 2010. Book of abstracts; s.29
Referat wygłoszony na konferecji.

 


Jan Nienartowicz, Paweł Ziemski,
Paweł Stępień.: Przemieszczenie korony zęba mądrości do przestrzeni podżuchwowej - opis przypadku powikłania chirurgicznego usuwania zęba mądrości. Tooth crown displacement into the submandibular space - case report of a surgical complication after wisdom tooth extraction.
e-Dentico 2010 nr 4(28); s.70-75. Publikacja.

 


Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Paweł Stępień, Jan Wnukiewicz: Wymiana doświadczeń motorem postępu [sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Trójstronnej Konferencji Polsko-Czesko-Słowackiej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zamek Książ 30.09-02.10.2011]

 


Medium Gaz.DIL 2012 nr 4(261); s.16-17. Publikacja.
Paweł Stępień, Hanna Gerber.: Clinical follow-up examination and the patients' perception - a comparative analysis of treatment outcomes based on a study performed among patients with fractures of the upper and middle thirds of the facial skeleton

 


Dent.Med.Probl. 2015 Vol.52 no.4; s.401-407
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Marcin Kubiak,
Paweł Stępień.: Focal epithelial hyperplasia (Heck's disease) - case report of a rare disease in an adult Caucasian man

 


Dent.Med.Probl. 2015 Vol.52 no.4; s.516-520
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Aleksandra Kustroń,
Paweł Stępień, Hanna Gerber.: SAPHO syndrome as a potential cause of chronic mandibular bone inflammation and temporomandibular joint dysfunction - case report

 

Dent.Med.Probl. 2016 Vol.53 no.1; s.125-133
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Paweł Stępień ; promotor dr hab. n. med. Hanna Gerber ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: Ocena retrospektywna wyników leczenia złamań oczodołu w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2009-2011 [praca doktorska]